Search

Chủ đề: Mầm non tư thục

Khác với trường mầm non công lập, trường mầm non tư thục không được Nhà nước quản lý, cấp vốn và hoạt động như doanh nghiệp tư nhân. Các trường này thường do các tổ chức, cá nhân hoặc doanh nghiệp có nhu cầu hoạt động trong lĩnh vực giáo dục mầm non đầu tư và thành lập, đầu tư cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí hoạt động. Xu hướng phụ huynh lựa chọn trường mầm non tư thục cho con ngày càng trở nên phổ biến. Tuy nhiên, cha mẹ có thực sự hiểu rõ những ưu điểm và nhược điểm của hình thức giáo dục này? Trường tư thục có thực sự phù hợp với gia đình bạn và con bạn? Trong những bài viết này EduHub sẽ giúp các bậc phụ huynh hiểu rõ hơn về chương trình học của trường cũng như những ưu nhược điểm khi cho con học tại đó.